Nieuws

Leren van elkaar staat centraal in cursus Basiscertificaat Energietransitie

Leren van elkaar staat centraal in cursus Basiscertificaat Energietransitie

Leestijd 4 min

Duurzaam Gebouwd-partner Nieman Raadgevende Ingenieurs organiseert in samenwerking met TVVL, Duurzaam Gebouwd en Squarewise de cursus ‘Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving’ in 2022. In deze cursus word je in vijf dagdelen klaargestoomd tot een relevante partner voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie. Wij vroegen Harm Valk van Nieman om een tipje van de sluier te lichten.

“Het Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving (BC-EGO) is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de energietransitie van bouw- en vastgoed,” vertelt Valk, “en die zich realiseren dat de eigen vaktechnische kennis onvoldoende is om succesvol te zijn in die transitie.” In die zin is de cursus gericht op het verbreden van inzicht door over de schutting te kijken bij andere vakgebieden. “Dat gebeurt door het feit dat we werken met groepen vanuit verschillende achtergronden: technici, procesdenkers en doeners. Je leert van de docenten, maar zeker ook door de onderlinge uitwisseling tussen de cursisten.”

Geen schaap met vijf poten

De cursus is opgedeeld in vijf modules met elke keer een andere focus, al staat uitwisseling tussen cursisten continu centraal. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig? Valk geeft een voorbeeld: “De beleidsadviseur van een corporatie kan iets leren van de processen rond een warmteplan bij de gemeente, de voetangels en klemmen van een netbeheerder of van de technische uitdagingen achter de voordeur van de installateur.” De veronderstelling hierbij is dat de kennis van elkaars randvoorwaarden helpt om processen te vereenvoudigen en beter op elkaar af te stemmen.

De cursus streeft ernaar professionals een cruciale bijdrage te laten leveren aan de energietransitie. “Dergelijke professionals vormen eigenlijk een nieuw type vakspecialisten”, zegt Valk. “Je zou ze ‘verduurzamers kunnen noemen, onafhankelijk van de organisatie bij wie ze in dienst zijn. Kenmerk is dat ze geleerd hebben om samenhang en afhankelijkheden te zien en die in het voordeel van het eindresultaat te benutten.” Dit is nodig in de huidige fase van verduurzaming, zegt Valk, omdat de ‘oplossingen die tot op heden worden gepresenteerd vaak eendimensionaal ogen’.

“Werkende oplossingen vragen een multidisciplinaire aanpak”, vervolgt hij, “maar de opgave is zo omvangrijk dat het onmogelijk is om steeds overal hele teams van deskundigen in te zetten. Dat is ook helemaal niet nodig! Als je bestaande kennis ontsluit en professionals hiermee in contact brengt, hen leert te spreken in een gemeenschappelijke taal, dan zijn die professionals ook zelf heel goed in staat om breder te kijken dan het vakgebied waarin ze zijn opgeleid.”

“Dat zien we ook al in de praktijk, waar de uitvoerder van de aannemer samen met de corporatiemedewerker de lastige sociale knelpunten bij een ingrijpende renovatie oplost en en-passant met de gemeente de coördinatie van infrawerkzaamheden verzorgt, zodat de netbeheerder ook soepel aan kan sluiten. Een schaap met vijf poten dus? Nee, want die bestaan niet (of zijn geen lang leven beschoren). Wel gedreven vakmensen die samen staan voor een klus en snappen dat dit meer is dan alleen maar techniek, of alleen maar beleid.”

Lessons learned

Nieman organiseerde samen met TVVL, Duurzaam Gebouwd en Squarewise al eerder de cursus BC-EGO en heeft daar diverse lessen uit getrokken. Zo is mede op basis van feedback een volledig dagdeel gewijd aan warmtenetten en bleken technische principes een belangrijker onderwerp om te behandelen dan bijvoorbeeld de eisen voor nieuwbouw. “Die zijn inmiddels ingeburgerd”, stelt Valk, “maar het is ook zo dat de transitie-opgave om verdieping vraagt.”

Dat de cursus succesvol is, blijkt uit de ambities die het organiserende team heeft. Valk: “Omdat er vraag is naar meer inhoud onderzoeken we momenteel de uitbreiding met een dagdeel tot drie hele dagen. Daarover volgt begin 2022 nadere informatie.”

Leren van elkaar staat centraal in cursus Basiscertificaat Energietransitie

Meld je aan

De cursus BC-EGO is bedoeld voor professionals die een bijdrage willen leveren aan de oplossingen voor een duurzame, gezonde en energieneutrale gebouwde omgeving. Tijdens de cursus doen zij context op over de transitie-opgaven. “Dit stelt ze in staat op een hoger abstractieniveau invulling te geven aan de eigen functie en de rol van de eigen organisatie”, aldus Valk. Verder is de cursus een ideale manier om inzicht, overzicht, persoonlijke groei, nieuwe contacten en praktische toepasbare kennis rondom de energietransitie op te doen. “Bovendien kunnen ze aansluiten bij het groeiende netwerk van het Gilde van Verduurzamers, de nieuwe beroepsvereniging van professionals die werken aan de transitie van de gebouwde omgeving.”

Meer informatie over de cursus is hier te vinden. Meteen aanmelden? Dat kan hier.

Meer nieuws

Terug naar boven